ANA MENÜ

Hakkımızda

 

     Okulumuzda 1985 yılında hazırlanmış olan tarihçede: “1914 yılında Hacı Aslan Bey tarafından rüşdiye mektebi olarak temeli atılan okulumuz, halkın da yardımı ile  Mutasarrıf Sami Rıfat Bey tarafından yaptırılarak 1915 yılında Milli Hakimiyet İptidaisi’nden getirilen erkek öğrenciler ile eğitime açılmıştır.” denilmektedir. Ancak Osmanlı’da:1913 yılında yürürlüğe konan Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati ile iptidaiyiler ve rüştiyeler birleştirilerek; Mekteb-i İptidai Umumiye adını almıştır. Yani 1914 yılında Kazamızda Rüştiye Mektebi  açılması mümkün değildir. Fakat Okulumuzun önce rüştiye mektebi olarak açıldığı kesindir.Bu durumu Osmanlı Arşivlerinden yeni elde edilen belgeler de desteklemektedir. Buna göre İlçemizde Rüştiye Mektebi (ortaokul) 27/08/1905 tarihinde tedarik edilen bir bina dahilinde açılmış, 23/09/1907 yılında ise inşa edilen binaya taşınmıştır.(Osmanlı Arşivi; MF.MKT fon kodunda 877 ve 1017 dosya numaralı belgeler)Yine MF.MKT fon kodu 987  dosya numaralı belgeden ise aynı tarihlerde Nasuh Efendi’nin de muallim olarak tayin edildiği anlaşılmaktadır. Daha önce hazırlanan tarihçedeki 1914 tarihi de muhtemelen yukarıda sözü edilen 1913 yılındaki bu birleştirme tarihidir.Yani bu birleştirme sonucunda; 1907 yılında Müsannif Sokak’ta yapılmış olan binanın, İlçede bulunan diğer iptidai mektebinden (Milli Hakimiyet) getirilen erkek öğrencilerle  “Bayramiç Merkez Erkek İptidai Mektebi” olarak 1914 yılından itibaren iptidai mektebi şeklinde hizmet vermeye başladığı,ve bu binanın 1956 yılına kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

          Ülkemizde 1928'de "Latin Türk Harfleri" kabul edilerek, 1929'da "İlkmektep Talimatnamesi" yayımlanmıştır.Bu talimatname ile ilkokullar devrimlere uygun program ve isimlerle yeniden yapılandırılmıştır. Ülkemizdeki bu yapılanmaya paralel olarak okulumuza da Milli Zafer adı verilmiştir.Bu dönemde ilçemizde 5 yıl eğitim veren başka okul bulunmadığı için merkez ve köylerdeki diğer okullarda 3 yıl eğitim alan öğrencilerden isteyenler 4. sınıftan itibaren okulumuza devam etmişlerdir. Okulumuzdaki kayıtlardan elde edilen verilere göre: Okulumuzdan 1935 ile 1951 yılları arasında 549 öğrenci mezun olarak “İlk Tahsili Bitirme Şahadetnamesi” almışlardır. 1952 yılından 1997 yılına kadar Milli Zafer İlkokulu’ndan toplam 3000 öğrenci (dışarıdan bitirmeler hariç) mezun olarak “İlkokul Diploması” almıştır.

           1956 yılına kadar,  daha  sonraları özel idare ve tapu dairesi olarak da kullanılan, Camikebir Mahallesi, Müsannif Sokaktaki yapıda eğitim veren okulumuz, 1956 yılında, Mehmet Varol ve Hüseyin Doğan tarafından bağışlanan arsa üzerine, Müfettiş Niyazi Ertem’in gayreti, dönemin Çanakkale Milletvekili Ömer Mart’ın desteği ve Milli Zafer İlkokulu Yaptırma Derneği’nin girişimleri ile devlet vatandaş iş birliği sonucu, Debboylar Mevkiinde bulunan askeri depoların enkazından getirilen taşlarla kısa sürede bitirilmiş ve düzenlenen büyük bir açılış töreniyle halen kullanılan bu binaya taşınmıştır. Binamız 1988 yılında yapılan ilave bölümlerle şu anki kullanıldığı halini almıştır.

            18 Ağustos 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı yasa ile Türkiye’ de ilköğretim kurumları sekiz yıllık okullar haline dönüştürülünce okulumuz da Milli Zafer İlköğretim Okulu adını alarak 8 yıl eğitim hizmeti veren bir kurum olmuştur. Ve 2011 yılına kadar toplam 459 öğrenci okulumuzdan “İlköğretim Diploması” alarak mezun olmuştur.

          11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış olup ilk sekiz yıl; 4 yıl ilkokul ,4 yıl ortaokul şeklinde düzenlenmiştir. Bu yasaya istinaden Çanakkale Valiliğinin 01/06/2012 tarih ve 9337 sayılı oluru ile okulumuz"Milli Zafer İlkokulu"olmuştur. 

  

 
 

 

                       DÜZENLEYEN: Mehat OĞRAL-2012  
                                         Okul Müdürü                             SINIF SİTELERİMİZ
Takvim
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 29° 21°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret88773